_PRINT 


ข่าว : นิทรรศการผลงานและการแสดงกลุ่มสาระศิลปะ
นิทรรศการผลงานและการแสดงกลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดนิทรรศการผลงานและการแสดงของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดนิทรรศการผลงานและการแสดงของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าภาควิชาศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในงานจัดให้มีการแสดงของนักเรียน ผลงานในด้านทักษะ และการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวโดย : admin
อ่าน 604 ครั้ง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:54:13:PM