_PRINT 


ข่าว : ครูใหม่ ภาคเรียนที 2/62
ครูใหม่
ครูใหม่ ภาคเรียนที 2/62
ครูใหม่ ภาคเรียนที 2/62 : ย้ายมา 3 ท่าน บรรจุใหม่ 2 ท่าน ดังนี้ 1.ครูธาตรี ชีถนอม วทม.ฟิสิกส์ (สควค)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.ครูปาริฉัตร ชีถนอม คม.เทคโนโลยี (สควค)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.ครูยิงโรจน์ เทพอาสา กศบ.ชีวะ มศว 4.ครูสมรักษ์ สีคำ ครูพัฒนาท้องถิ่น(คุรุทายาท) คบ.สังคมศึกษา รฏ นครปฐม 5.ครูณิชกานต์ อรชร ครูพัฒนาท้องถิ่น(คุรุทายาท)กศบ.ภาษาไทย มศว.#ครูเตรียมปราณ พร้อมนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ก้าวสู่มาตรฐานสากล

ข่าวโดย : admin
อ่าน 112 ครั้ง
วันที่ 17 ธันวาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:23:23:PM