_PRINT 


ข่าว : ชนะเลิศ การประกวดวงสตริงเยาวชน
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ การประกวดวงสตริงเยาวชน
วงดนตรีบุญรอดแบรนด์ ของ ตอพป.ชนะเลิศการประกวดวงสตริงเยาวชนจาก 11 ทีม งานกาชาดหัวหิน ได้โล่รางวัลพร้อมเงิน 5,000฿ จากนายอำเภอหัวหิน ท่านธนนท์ พรรพีภาส เมือวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และวงนี้ชนะเลิศระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง -ตะวันออก ครั้งที 69 ทีจังหวัดสมุทรปราการด้วย อีกทั้งทุกวันเสาร์จะแสดงทีตลาด เดอะไนน์ หน้าอำเภอปราณบุรี

ข่าวโดย : admin
อ่าน 311 ครั้ง
วันที่ 06 ธันวาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:58:42:AM