_PRINT 


ข่าว : ค่าย Stem Education
ค่าย
ค่าย Stem Education
13 กรกฎาคม 62 ค่ายสะเต็ม เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต จัดโดย..กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 🔬คณิตศาสตร์ 📊และคอมพิวเตอร์💻

ข่าวโดย : admin
อ่าน 154 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:44:07:PM