_PRINT 


ข่าว : Tupp 4.0 Open House 2019
Tupp
Tupp 4.0 Open House 2019
เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน โดยใช้ชื่องานว่า Tupp 4.0 Open House 2019 เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมของนักเรียนและครู

ข่าวโดย : admin
อ่าน 335 ครั้ง
วันที่ 07 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:24:19:PM