_PRINT 


ข่าว : ค่ายวิทย์ โดย..นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่ายวิทย์
ค่ายวิทย์ โดย..นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมีภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้นและปลาย ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

ข่าวโดย : admin
อ่าน 645 ครั้ง
วันที่ 08 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:21:04:AM