_PRINT 


ข่าว : สัมมนาเครือเตรียมพัฒน์
สัมมนาเครือเตรียมพัฒน์
สัมมนาเครือเตรียมพัฒน์
คณะครูเดินทางไปร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะครูในเครือเตรียมพัฒน์ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2560

ข่าวโดย : admin
อ่าน 804 ครั้ง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:47:31:PM