Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี   
    Sar 2562
E-learning
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 ภาษาต่างประเทศนางสุจิตรา โกศัยภัทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางปาริชาต คงกะเรียน
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวศรีประภา บำรุงสุข
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายปัญญา พานศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.2


นางสาวทิพวรรณ กิมเล็ก
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวปุณิชา คุ้มสอาด
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวธัญจิรา สุวรรณสอาด
ตำแหน่ง ครู คศ.1


นายไกรสร ภู่เจริญ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวภิญญดา คนึงคิด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นางสาวกาญจนา คงเหมาะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


 
นางสาวกานต์ธีรา ค้าดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเพชรรัตน์ บุญมี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
     
Miss Huang Ching Wen
ครูสอนภาษาจีน
Miss Zheng Yuan
ครูสอนภาษาจีน
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-08-30 (4603 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]