Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี   
    Sar 2562
E-learning
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 สังคมศึกษาฯนายวุฒิพงษ์ คิรีวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสงบ สอนสาย
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางดวงจิต บุญกาวิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
นายเสฏฐวุฒิ ใจงาม
ตำแหน่ง ครู คศ.1


นางสาวจตุพร พึ่งพงษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาววนัสกรณ์ คงศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ
ตำแหน่ง ครู คศ.2


นางสาวอุมาพร เรืองโรจน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายสมรักษ์ สีคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวอัญชลี สุขเกษม
พนักงานราชการ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-08-30 (3627 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]