Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี 2561 
    Sar 2561
E-learning
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 สังคมศึกษาฯ


   

    
ครูวุฒิพงษ์ คีรีวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
 

   
นายเสฏฐวุฒิ ใจงาม
ตำแหน่ง คศ.1
     
นางดวงจิต บุญกาวิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
   
นายสงบ สอนสาย
ตำแหน่ง ครู คศ.3
   
 
นางสาวจตุพร พึ่งพงษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาววนัสกรณ์ คงศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   
นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   
นางสาวอุมาพร เรืองโรจน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


 
นายสมรักษ์ สีคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


            
           นางสาวอัญชลี สุขเกษม
                 พนักงานราชการ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-08-30 (2708 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]