Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี   
    Sar 2562
E-learning
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จากอดีต - ปัจจุบัน    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายสนิท ยี่รงค์
ครูใหญ่
3 มิ.ย. 2497 - 1 มิ.ย. 2508
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายปัญญา ใบแย้ม
อาจารย์ใหญ่
1 มิ.ย. 2508 - 12 ม.ค. 2531
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นางสาวขันเยาว์ เทหมาศ
อาจารย์ใหญ่
12 ม.ค. 2531 - 31 ต.ค. 2533
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายวิศรุต สนธิชัย
อาจารย์ใหญ์ / ผู้อำนวยการ
1 พ.ย. 2533 - 6 พ.ย. 2539
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายสรรค์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
7 พ.ย. 2539 - ธ.ค. 2542
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายชำนิ แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการ
ธ.ค. 2542 - พ.ค. 2546
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายบุญนำ เลาหสถิตย์
ผู้อำนวยการ
พ.ค. 2545 - พ.ค.2549
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายประสิทธิ์ นวลศรี
ผู้อำนวยการ
พ.ค.2549 - ธ.ค.2551
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายสวัสดิ์ เสาหงษ์
ผู้อำนวยการ
ธ.ค.2551 - ธ.ค.2554
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายประสิทธิ์ นวลศรี
ผู้อำนวยการ
ธ.ค.2554 - ธ.ค.2555
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ
ธ.ค.2555 - 8 ธ.ค. 2558
    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
ดร.สมชัย สินแท้
ผู้อำนวยการ
9 ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (5416 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]