Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี   
    Sar 2562
E-learning
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
คำร้อง ทำนอง อร่าม ขาวสะอาด
ดาวโหลดเพลง


     ธงพระเกี้ยวชมพู พริ้วดูงามสง่า
  * สถาบัน การศึกษาเยาวชน 
รวมกันมั่นคงในความพากเพียร 
เพื่อสังคม เพื่อชาติไทย 
ชมพูโบกสะบัดพระเกี้ยวเด่นชัดทุก ๆ คน   
     พระเกี้ยวชมพู 
** ดั่งสาย โลหิตเดียว 
ผูกมิตร ไมตรี 
เราต้อง มองไกล
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
พวกเราเริ่มต้นด้วยการรักเรียน 
ผลลัพธ์หมุนเวียนกลับมาถึงตน 
สามัคคีมีไว้ ผลดียิ่งใหญ่เลิศล้น 
สถาบันเริ่มต้นเด่นดี…(ซ้ำ *) 
คู่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ยึดเหนี่ยวด้วยพระเกี้ยวชมพูสดสี 
ศักดิ์ศรีน้องพี่สมัครสมาน 
เพื่อไทยในอนาคตกาล 
ให้เจริญสุขศานต์ ตลอดไป…. (ซ้ำ **)


มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 
คำร้อง ทำนอง อ.นันทวรรณ ชูช่อแก้ว
ดาวโหลดเพลง

  * เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
ปณิธาน งามประทือง เรื่องวิชา
    ลูกพระเกี้ยวน้อย ร้อยดวงจิต
สถาบันมุ่งพัฒนาคน
    เลือดชมพู น้ำเงินมีคุณธรรม
เสียสละมีน้ำใจไมตรี
    ด้วยศักดิ์ศรีน้องพี่เตรียมปราณ
ร่วมจิตคิดกล้าฝ่าฝัน
ถิ่นฐานปราณบุรีที่ศึกษา
สร้างคนล้ำค้าพัฒนาเยาวชน
ทั่วสารทิศย่อมตระหนักประจักผล
ให้ปวงชนทุก ๆ คน เป็นคนดี
เลิศล้ำระเบียบวินัยไม่หน่ายหนี
รักสามัคคีดังพี่น้องกัน
ด้วยอุดมการณ์จากใจใฝ่ฝัน
ให้เตรียมปราณชื่อเสียง เกรียงไกร (ซ้ำ *)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-08 (3573 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]