การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (รอบโควต้า) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รายละเอียดการสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป) รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน) รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)